COP26 in Glasgow

Intussen is de veelbesproken COP26, de Klimaattop in Glasgow, afgelopen. Twee weken lang werd er hevig onderhandeld, gecommuniceerd, gediscussieerd. Het eindresultaat: de “Glasgow Climat Pact”, met een aantal grote politieke lijnen, beloftes en aansporingen. Maar daarnaast ook een aantal onderlinge akkoorden tussen landen, met onder meer afspraken over methaan, eerlijke transitie, herbebossing en fossiele subsidies. In deze nabeschouwing schrijft Yelter Bollen (BBL) dat de eindevaluatie nogal afhangt van de bril en verwachtingen waarmee je naar deze COP kijkt. De klimaattop stelde velen teleur, maar anderzijds: de samenwerking bleef overeind, en Glasgow toonde dat klimaatbeleid niet om rechtvaardigheid heen kan. Een optimistische lezing? We zijn erin geslaagd om met bijna 200 landen, waaronder ook alle historische en aanstormende vervuilers en hun toeleveranciers, eindelijk te erkennen dat de emissiereducties op korte termijn gehalveerd moeten worden, dat de wetenschappelijke basis hiervoor ontegensprekelijk is, dat we nu “echt-wel-dringend” met concrete plannen moeten komen en dat deze zich best ook toespitsen op de fossiele bron van het probleem. Maar laten we wel wezen: het zijn fragiele en onvolmaakte overwinningen, die snel hol zullen klinken als ze het komend jaar zonder gevolg blijven. Elke volgende COP zal er evengoed één van de laatste kans zijn…

Tijd voor Time Rebels

Iemand die een bijzonder inspirerende boodschap te brengen heeft voor ons allen en zeker ook voor onze politici die in dit klimaatverhaal een verpletterende verantwoordelijkheid hebben, is Roman Krznaric. Hij is de man van Kate Raworth, de econome die met een krachtig beeld voor een nieuwe circulaire economie op de proppen kwam: de “Donut Economy”. Roman lanceert het concept van “Time Rebels”. Zijn boodschap? We leven van minuut tot minuut, van seconde tot seconde. Alles moet snel gaan, alles moet nu, in ons eigen belang. Dat legt een enorme druk, op onszelf, onze medemens en onze omgeving. We moeten opnieuw leren op een andere manier naar “tijd” te kijken, beslissingen te nemen met een veel langer perspectief. Als we dat kunnen, als we beslissingen maken waarbij we het belang van wie na ons komt écht meenemen in besluitvoering, dan worden we een “goeie voorouder”. Dan kunnen we in het klimaatverhaal échte stappen zetten. Getriggerd? Kijk dan zeker naar deze boeiende documentaire van Roman Krznaric: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2020-2021/time-rebels.html.

Gebruik je eigen kracht. Maak je eigen klimaatplanner

De high-level processen zoals die van COP26 zijn van bijzonder groot belang. Maar onderschat niet: de strijd tegen de klimaatverandering, die voeren niet alleen de politici en de grote bedrijven. Die voert ieder van ons, elke dag opnieuw. Bij elke keuze die we maken. De inkopen die we doen. De manier waarop we ons verplaatsen. De manier waarop we ons voeden. De bank die we kiezen. De druk die we uitoefenen op de politiek. De boodschap die we brengen.

Het geloof in de grote kracht van individuele keuzes, is zowat de essentie van vzw WOP! We lanceren dan ook graag een heel eenvoudig maar tezelfdertijd heel krachtige oproep: start je eigen “klimaatplanner”! Zo’n klimaatplanner is een maandelijks lijstje van kleine veranderingen, kleine nieuwe stappen die jij wil zetten. Je kan dat alleen doen, maar evengoed samen met je gezinsleden, collega’s, buren, klasgroep, … Misschien wordt het nog leuker als je er een soort wedstrijdje van maakt? Maar vind vooral je eigen weg erin. Evalueer elke maand je lijstje: wat ging goed, wat was moeilijk, wat kan je nog toevoegen? Op die manier zal je inzet voor een betere leefwereld bijna ongemerkt groeien, zonder dat het als een zware opgave voelt. En je zult merken: vaak is het niet zo complex, zeker niet eenmaal de aanpassingen in je routine komen.

Weet je niet goed waar te beginnen? Laat je alvast inspireren door de tien concrete klimaattips op onze website. En kijk eens of de app “EarthProject” iets voor jou is.

Succes!