“Never believe that a few caring people can’t change the world.
For indeed, that’s all who ever have.”

(Margaret Mead)

… Omdat we maar één aarde hebben en vaak niet beseffen hoe mooi die wel is.

… Omdat we diezelfde mooie aarde aan een razend tempo ziek maken.

… Omdat niets doen en afwachten geen optie meer is.

… Omdat vele kleine beetjes samen een groot verschil kunnen maken.

… Omdat zorg dragen voor onze planeet in ons belang en dat van onze kinderen is.

WOP! ontstond uit een kleine actie in Tielt, eind 2018, waarin we mensen aanzetten tot minder plasticgebruik en aankoop van producten zonder (of met duurzaam geproduceerde) palmolie. Al snel merkten we hoeveel enthousiasme er was, maar ook hoe vele mensen pas in actie schieten nadat ze goed wakker geschud zijn. Dat smaakte dus naar meer: meer acties, meer thema’s, meer mensen bereiken, samen echt impact hebben.

Met WOP! willen we bewustzijn creëren rond het belang van een duurzamere levensstijl: wijzer omgaan met de planeet is echt iets voor iedereen, je moet het alleen kunnen zien, geïnspireerd raken, weten hoe je aan de slag kan! Daarom helpen we eenieder die het wil horen concreet op weg om de juiste keuzes te maken, via kleine of grotere veranderingen in aankoopgedrag en levensstijl.

Maar WOP! streeft naar meer: we wensen ook bedrijven, grootwarenhuizen, scholen, jeugdbewegingen, sportverenigingen, lokale politici, … op een positieve manier aan te zetten tot acties en veranderingen die een verschil kunnen maken.

Vzw WOP! staat voor leven met respect voor klimaat, milieu en mens, en zet ruim in op diverse grote thema’s binnen die zoektocht. Momenteel besteden we bijzondere aandacht aan zero waste, duurzame herkomst van (grondstoffen voor) producten, eerlijke handel, lokale en ecologische landbouw. Een duurzaam klimaat loopt als rode draad doorheen onze werking.

WOP! zet sterk in op lokale acties, omdat alle veranderingen beginnen in je eigen directe omgeving, samen met mensen in jouw gemeenschap.

WOP kijkt ook globaal, omdat een wereldwijd draagvlak noodzakelijk is om die mooie aarde van ons blijvend te kunnen koesteren.

Lees meer op de volgende pagina’s en ontdek hoe makkelijk het kan zijn om zelf een verschil te maken.

Contact

Hoe kunnen we wijzer omgaan met de planeet? Er zijn 1001 manieren, 1001 vragen en 1001 antwoorden.

Heb je een vraag, een idee, een bedenking of wil je je zelf engageren? Stuur ons een mailtje via vzwwop@gmail.com of vul onderstaand formulier in. Bedankt!